Výcvik v autoškole počas COVID 19

Záleží nám na tom, aby ste aj počas pandémie mali možnosť absolvovať výcvik na získanie vodičského oprávnenia. Opatrenia vlády a Úradu verejného zdravotníctva sa často rýchlo menia v závislosti od priebehu pandémie a neostáva nám nič iné, ako ich rešpektovať a čím skôr ich aplikovať do praxe.  Na prvom mieste je pre nás ochrana zdravia našich žiakov a našich inštruktorov, preto sme pre Vás pripravili krátky súhrn, za akých podmienok môžeme výcvik vykonávať.

Teoretická výučba:

Teoretická výučba u nás prebieha podľa supňa varovania Úradu verejného zdravotníctva a to buď dištančnou formou z domu, kde je potrebné disponovať počítačom s pripojením na internet alebo v učebni s obmedzeným počtom žiakov za dodržania prísnych hygienických opatrení.

Dezinfekcia rúk

Dezinfekcia rúk

Pred vstupom do triedy si vydenzifikujete ruky

FFP2 respirátor

Respirátor FFP2

Počas teoretickej výučby žiaci a inštruktor musia mať prekryté ústa a nos respirátorom minimálne FFP2. Ak ho zabudnete, môžete si ho u nás zakúpiť

Vzdialenosť

Odstupy

V učebni sú žiaci od seba vzdialení minimálne dva metre

Pravidelné vetranie

Pravidelné vetranie

Priestory aj počas hodín pravidelne vetráme. Teplo sa oblečte 🙂

Každý večer prebieha dezinfekcia priestorov.

Praktický výcvik.

Počas jázd je inštruktor veďľa žiaka vzdialený necelých 0,5 m v nevetranom priestore, bez možnosti oddelenia, aby inštruktor mohol v prípade potreby zasiahnuť. Na jazdy a na trenažér sa preto môžete prihlásiť len za dodržania prísných hygienických opatrení:

TestAGNegative

Negatívny AG test

Inštruktor aj žiak musia mať pri sebe negatívny AG test, nie starší ako 7 dní.

Dezinfekcia rúk

Dezinfekcia rúk

Pred nastúpením do vozidla si vydezinfikujete ruky.
FFP2 respirátor

Resprirátor FFP2

Počas praktického výcviku vo vozidle žiak a inštruktor musia mať prekryté ústa a nos respirátorom minimálne FFP2. Ak ho zabudnete, môžete si ho u nás zakúpiť.

Po každom žiakovi u nás prebieha vetranie a dezinfekcia ovládacích mechanizmov vozidla. (volant, radiaca páka, smerovky, svetlá, kľučky)

COVID automat pre autoškoly

v závislosti od stupňa ostražitosti/varovania pre daný región/okres (tzv. „sfarbenie okresu“) sa aplikujú obmedzenia nižšie.

Teoretická výučba – počet účastníkov kurzu do kapacity učebne. Dodržiavanie hygienických opatrení a odstupu medzi účastníkmi min. 2 metre

Praktický výcvik: 1 účastník kurzu + 1 inštruktor autoškoly vo vozidle (dodržiavanie hygienických opatrení a dezinfekcia vozidla po každom účastníkovi).

Teoretická skúška a skúška z VMV: s kapacitou viac ako 6 žiadateľov v učebni* do kapacity, ktorú určí príslušné ODI/KDI v súčinnosti s autoškolou; vo vozidle 1 žiadateľ + 1 inštruktor autoškoly + 1 skúšobný komisár. Nevyžaduje sa COVID-19 test. Dodržiavanie hygienických opatrení a dezinfekcia vozidla po každom žiadateľovi.

Teoretická výučba – počet účastníkov kurzu max. do 50 % kapacity učebne. Dodržiavanie hygienických opatrení a odstupu medzi účastníkmi min. 2 metre

Praktický výcvik: 1 účastník kurzu + 1 inštruktor autoškoly vo vozidle (dodržiavanie hygienických opatrení a dezinfekcia vozidla po každom účastníkovi).

Teoretická skúška a skúška z VMV: s kapacitou viac ako 6 žiadateľov v učebni* do kapacity, ktorú určí príslušné ODI/KDI v súčinnosti s autoškolou; vo vozidle 1 žiadateľ + 1 inštruktor autoškoly + 1 skúšobný komisár. Nevyžaduje sa COVID-19 test. Dodržiavanie hygienických opatrení a dezinfekcia vozidla po každom žiadateľovi.

Teoretická výučba – počet účastníkov kurzu max. do 50 % kapacity učebne (vstup len s negatívnym výsledkom RT-PCR, príp. Ag testu, nie starším ako 7 dní**). Dodržiavanie hygienických opatrení a odstupu medzi účastníkmi min. 2 metre

Praktický výcvik: 1 účastník kurzu + 1 inštruktor autoškoly vo vozidle (dodržiavanie hygienických opatrení, preukázanie sa negatívnym výsledkom RT-PCR, príp. Ag testu nie starším ako 7 dní ** a dezinfekcia vozidla po každom účastníkovi).

Teoretická skúška a skúška z VMV: s kapacitou do 6 žiadateľov v učebni*; vo vozidle 1 žiadateľ + 1 inštruktor autoškoly + 1 skúšobný komisár. Vyžaduje sa negatívny výsledok COVID-19 testu,** dodržanie hygienických opatrení a dezinfekcia vozidla po každom žiadateľovi.

Teoretická výučba – počet účastníkov kurzu max. do 40 % kapacity učebne (vstup len s negatívnym výsledkom RT-PCR, príp. Ag testu, nie starším ako 7 dní**). Dodržiavanie hygienických opatrení a odstupu medzi účastníkmi min. 2 metre

Praktický výcvik: 1 účastník kurzu + 1 inštruktor autoškoly vo vozidle (dodržiavanie hygienických opatrení, preukázanie sa negatívnym výsledkom RT-PCR, príp. Ag testu nie starším ako 7 dní ** a dezinfekcia vozidla po každom účastníkovi).

Teoretická skúška a skúška z VMV: s kapacitou do 6 žiadateľov v učebni*; vo vozidle 1 žiadateľ + 1 inštruktor autoškoly + 1 skúšobný komisár. Vyžaduje sa negatívny výsledok COVID-19 testu,** dodržanie hygienických opatrení a dezinfekcia vozidla po každom žiadateľovi.

Teoretická výučba – počet účastníkov kurzu max. do 30 % kapacity učebne (vstup len s negatívnym výsledkom RT-PCR, príp. Ag testu, nie starším ako 7 dní**). Dodržiavanie hygienických opatrení a odstupu medzi účastníkmi min. 2 metre

Praktický výcvik: 1 účastník kurzu + 1 inštruktor autoškoly vo vozidle (dodržiavanie hygienických opatrení, preukázanie sa negatívnym výsledkom RT-PCR, príp. Ag testu nie starším ako 7 dní ** a dezinfekcia vozidla po každom účastníkovi).

Teoretická skúška a skúška z VMV: s kapacitou do 6 žiadateľov v učebni*; vo vozidle 1 žiadateľ + 1 inštruktor autoškoly + 1 skúšobný komisár. Vyžaduje sa negatívny výsledok COVID-19 testu,** dodržanie hygienických opatrení a dezinfekcia vozidla po každom žiadateľovi.

Teoretická výučba – iba dištančné vzdelávanie; zákaz výučby teórie v učebni.

Praktický výcvik: Pozastavený.

Teoretická skúška a skúška z VMV: Pozastavené.

Kedy ostať doma:

Ak pociťujete niektorý z nižšie uvedených príznakov, radšej ostante doma. Praktický výcvik prosím vopred zrušte telefonicky na t.č. +421 905 709576 – Ľubka

TEplota

Zvýšená teplota nad 38°C, únava

Kašeľ

Suchý kašeľ, bolesť hrdla

Strata chuti

Strata čuchu a chuti, sťažené dýchanie

Kontakt

Murgašova 94, 058 01, Poprad (budova Obchodnej akadémie)

TEL: +421 908 507 995 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This