Dopravné zariadenia

Zábrana na označenie uzávierky

Zábrana na označenie uzávierky

Zábrana na označenie uzávierky vyznačuje uzávierku celej šírky cesty alebo jej časti.

Smerovacia tabuľa

Smerovacia tabuľa

Smerovacie tabule usmerňujú cestnú premávku v smere šípky alebo šípok.

Dopravný kužeľ

Dopravný kužeľ

Dopravné kužele umiestnené v rade za sebou vymedzujú priestor, do ktorého je zakázané vchádzať.

Smerovacia doska šípová, šrafovaná

Smerovacia doska šípová, šrafovaná

Smerovacie dosky usmerňujú cestnú premávku v smere v smere šípky alebo v smere sklonu šikmých pruhov.
Smerovacie dosky môžu byť umiestnené na žltých vodiacich prahoch, ktoré majú význam Pozdĺžnej súvislej čiary žltej farby.

Vodiaca tabuľa

Vodiaca tabuľa

Vodiaca tabuľa označuje trvalú prekážku a usmerňuje cestnú premávku v smere sklonu šikmých pruhov.

Červené a biele pruhy

Červené a biele pruhy

Červené a biele pruhy vyznačujú spravidla trvalé objekty obmedzujúce cestnú premávku.

Smerový stĺpik ľavý, pravý

Smerový stĺpik ľavý, pravý

Smerové stĺpiky vymedzujú smerové vedenie cesty a jej šírku, prípadne čiastočnú voľnú šírku smerovo rozdelenej cesty.
Smerový stĺpik na moste, v jeho blízkosti alebo na iných miestach so zvýšeným nebezpečenstvom tvorby námrazy môže byť doplnený modrou plochou s odrazkou.

Na bočnej strane smerového stĺpika môže byť vyznačený smer k telefónu núdzového volania.

Stĺpik s výstrahou ľavý, pravý

Stĺpik s výstrahou ľavý, pravý

Stĺpiky s výstrahou vymedzujú šírku cesty alebo čiastočnú voľnú šírku cesty na moste, v jeho blízkosti alebo na iných miestach so zvýšeným nebezpečenstvom tvorby námrazy.

Pojazdná uzávierková tabuľa

Pojazdná uzávierková tabuľa

Pojazdná uzávierková tabuľa vhodnou kombináciou zvislých značiek a svetelných signálov najmä krátkodobo označuje prekážku cestnej premávky, uzávierku jazdného pruhu alebo statické alebo pohyblivé pracovné miesto na ceste.

Zelená šípka

Zelená šípka

Zelená šípka umožňuje vodičovi po zastavení pred križovatkou odbočiť vpravo aj vtedy, ak svieti signál červenej farby.
Vodič smie odbočiť doprava len z pravého pruhu a nesmie pri prejazde križovatkou obmedziť ani ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľnom smere.
Vhodným spôsobom možno obmedziť zelenú šípku len na cyklistov.

Čierna šípka

Čierna šípka

Čierna šípka umožňuje vodičovi otočiť sa v križovatke s riadenou premávkou, ak svieti signál zelenej farby. Vodič pritom nesmie ohroziť ani obmedziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľnom smere.

Kontakt

Murgašova 94, 058 01, Poprad (budova Obchodnej akadémie)

TEL: +421 908 507 995 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This