Náš príbeh

Ľubomír Pavúk pôsobil dlhé roky ako stredoškolský pedagóg, no od malička ho priťahoval „autoškolácky svet“ a tak sa od roku 1976 rozhodol ísť za svojim snom, najprv ako inštruktor v autoškole a neskôr, v roku 2002, aj ako zakladateľ spoločnosti Ľubomír Pavúk AUTOŠKOLA. Niekoľko prvých rokov pracoval popri pedagogickej činnosti úplne sám, počas neskorých popoludní a večerov vykonával praktický výcvik na našom prvom vozidle ŠKODA. 🙂

Po jeho boku stále stála jeho manželka Melánia, ktorá zabezpečovala a do dnes aj zabezpečuje organizačný chod firmy. Počas týchto 19 rokov si naša autoškola prešla neľahkými skúškami, či už po stránke personálnej alebo po stránke technického a finančného zabezpečenia, no všetko sme zvládli aj vďaka Vám! Po dovŕšení dôchodkového veku chcel Ľubomír Pavúk už činnosť autoškoly pomaly ukončiť a dopriať si zaslúžený oddych na dôchodku, no osud zariadil, že jeho dcéra sa vrátila po rokoch do Popradu, a tak príbeh našej autoškoly môže pokračovať ďalej;  kvalitnejšie, skúsenejšie s novou energiou, ale hlavne so skúsenosťami dvoch generácií.

Kontakt

Murgašova 94, 058 01, Poprad (budova Obchodnej akadémie)

TEL: +421 908 507 995 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This