Symboly vozidiel a účastníkov cestnej premávky

Motorové vozidlá s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka

Motorové vozidlá s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka

Električky

Električky

Nákladné vozidlá

Nákladné vozidlá

Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3,5 t a ktoré sú určené na prepravu nákladu.

Autobusy a trolejbusy

Autobusy a trolejbusy

Motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu viac ako ôsmich osôb okrem vodiča.

Osobné vozidlá

Osobné vozidlá

Motorové vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3,5 t a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča s výnimkou motocyklov.

Zvláštne motorové vozidlá

Zvláštne motorové vozidlá

Motocykle

Motocykle

Dvojkolesové motorové vozidlá s postranným vozíkom alebo bez neho s výnimkou mopedov a trojkolesové motorové vozidlá, ktorých prevádzková hmotnosť nepresahuje 400 kg.

Mopedy

Mopedy

Dvojkolesové alebo trojkolesové motorové vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 45 km/h, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora a najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW alebo ktorých najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.

Bicykle

Bicykle

Nemotorové vozidlá poháňané ľudskou silou vyvíjanou pomocou pedálov alebo ručných kľúk.

Chodci

Chodci

Deti

Deti

Záprahové vozidlá

Záprahové vozidlá

Nemotorové vozidlá určené predovšetkým na prepravu nákladu, ktoré sa pohybujú pomocou zvieracej sily a sú ovládané pohoničom.

Jazdci na zvierati

Jazdci na zvierati

Elektromobily

Elektromobily

Motorové vozidlá, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina alebo hybridné elektrické vozidlá s možnosťou externého nabíjania.

Elektrobicykle

Elektrobicykle

Bicykle s elektrickým pomocným pohonom, ktorého výkon sa preruší, keď bicykel dosiahne rýchlosť 25 km/h.

Malé elektrické vozidlá

Malé elektrické vozidlá

Kolobežky s pomocným motorčekom, samovyvažovacie vozidlá a iné dopravné prostriedky s elektrickým pohonom na individuálne presuny.

Osobné vozidlá s prívesom

Osobné vozidlá s prívesom

Nákladné vozidlá s prívesom alebo návesom

Nákladné vozidlá s prívesom alebo návesom

Prípojné vozidlá

Prípojné vozidlá

Jazdné súpravy zložené z motorového vozidla a prípojného vozidla.

Vozidlá prepravujúce nebezpečné veci

Vozidlá prepravujúce nebezpečné veci

Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy prepravujúce nebezpečné veci, ktoré musia byť označené podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).

Vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody

Vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody

Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy prepravujúce najmenej 60 litrov nákladu, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody.

Obytné automobily

Obytné automobily

Motorové vozidlá, ktoré sú konštruované tak, aby umožňovali ubytovanie osôb.

Obytné prívesy alebo návesy

Obytné prívesy alebo návesy

Prípojné vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na mobilné ubytovanie osôb.

Koľajové vozidlá

Koľajové vozidlá

Železničné vozidlá alebo električky.

Vojenské pásové vozidlá

Vojenské pásové vozidlá

Osoby pohybujúce sa na korčuliach, skejtborde, kolobežke alebo na obdobnom športovom vybavení

Osoby pohybujúce sa na korčuliach, skejtborde, kolobežke alebo na obdobnom športovom vybavení

Osoby so zdravotným postihnutím

Osoby so zdravotným postihnutím

Vozidlá taxislužby pri zmluvnej preprave osôb.

Vozidlá taxislužby pri zmluvnej preprave osôb.

Telefón núdzového volania

Telefón núdzového volania

Hasiaci prístroj

Hasiaci prístroj

Čerpacia stanica

Čerpacia stanica

Čerpacia stanica viacerých alternatívnych palív

Čerpacia stanica viacerých alternatívnych palív

Čerpacia stanica stlačeného kvapalného plynu (LPG)

Čerpacia stanica stlačeného kvapalného plynu (LPG)

Čerpacia stanica stlačeného prírodného plynu (CNG)

Čerpacia stanica stlačeného prírodného plynu (CNG)

Čerpacia stanica kvapalného vodíka (H2)

Čerpacia stanica kvapalného vodíka (H2)

Dobíjacia stanica pre elektromobily

Dobíjacia stanica pre elektromobily

Motel

Motel

Motorest

Motorest

Občerstvenie

Občerstvenie

Toalety

Toalety

Bezbariérové toalety

Bezbariérové toalety

Kostol, kaplnka

Kostol, kaplnka

Infocentrum

Infocentrum

Poruchová služba

Poruchová služba

Autokemping

Autokemping

Táborisko

Táborisko

Miesto pre obytné automobily a obytné prívesy

Miesto pre obytné automobily a obytné prívesy

Kúpalisko

Kúpalisko

Kryté kúpalisko, plaváreň

Kryté kúpalisko, plaváreň

Štadión, aréna

Štadión, aréna

Voľnočasový športový areál

Voľnočasový športový areál

Lyžiarske stredisko

Lyžiarske stredisko

Turistika

Turistika

Parkovisko

Parkovisko

Parkovacia garáž, parkovací dom

Parkovacia garáž, parkovací dom

Parkovisko P + R (parkovisko, z ktorého je možné pokračovať v ceste pravidelnou verejnou hromadnou dopravou)

Parkovisko P + R (parkovisko, z ktorého je možné pokračovať v ceste pravidelnou verejnou hromadnou dopravou)

Bezpečné parkovisko pre nákladné vozidlá

Bezpečné parkovisko pre nákladné vozidlá

Centrum

Centrum

Priemyselná zóna

Priemyselná zóna

Letisko

Letisko

Prístav

Prístav

Železničná stanica

Železničná stanica

Autovlak

Autovlak

Nákupné stredisko

Nákupné stredisko

Nemocnica

Nemocnica

Prvá pomoc

Prvá pomoc

Hrad, zámok, pevnosť

Hrad, zámok, pevnosť

Vojnový cintorín

Vojnový cintorín

Múzeum

Múzeum

Pracovné dni (okrem soboty)

Pracovné dni (okrem soboty)

Dni pracovného pokoja

Dni pracovného pokoja

Parkovacie miesta s priečnym státím na chodníku

Parkovacie miesta s priečnym státím na chodníku

státie povolené kolmo alebo šikmo na os vozovky, oboma nápravami na chodníku a prednou alebo zadnou časťou vozidla smerom k vozovke

Parkovacie miesta s pozdĺžnym státím na chodníku

Parkovacie miesta s pozdĺžnym státím na chodníku

státie povolené súbežne na os vozovky, všetkými kolesami na chodníku

Parkovacie miesta s priečnym státím čiastočne na chodníku

Parkovacie miesta s priečnym státím čiastočne na chodníku

státie povolené kolmo alebo šikmo na os vozovky, jednou nápravou na chodníku a prednou alebo zadnou časťou vozidla smerom k vozovke

Parkovacie miesta s pozdĺžnym státím čiastočne na chodníku

Parkovacie miesta s pozdĺžnym státím čiastočne na chodníku

státie povolené súbežne s osou vozovky, pravými alebo ľavými kolesami na chodníku

Výjazd

Výjazd

výjazd z diaľnice na inú cestu

Diaľničný uzol

Diaľničný uzol

križovanie diaľnice s inou diaľnicou

Kontakt

Murgašova 94, 058 01, Poprad (budova Obchodnej akadémie)

TEL: +421 908 507 995 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This