Symboly vozidiel a účastníkov cestnej premávky

Motorové vozidlá s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka

Električky

Nákladné vozidlá

Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3,5 t a ktoré sú určené na prepravu nákladu.

Autobusy a trolejbusy

Motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu viac ako ôsmich osôb okrem vodiča.

Osobné vozidlá

Motorové vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3,5 t a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča s výnimkou motocyklov.

Zvláštne motorové vozidlá

Motocykle

Dvojkolesové motorové vozidlá s postranným vozíkom alebo bez neho s výnimkou mopedov a trojkolesové motorové vozidlá, ktorých prevádzková hmotnosť nepresahuje 400 kg.

Mopedy

Dvojkolesové alebo trojkolesové motorové vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 45 km/h, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora a najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW alebo ktorých najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.

Bicykle

Nemotorové vozidlá poháňané ľudskou silou vyvíjanou pomocou pedálov alebo ručných kľúk.

Chodci

Deti

Záprahové vozidlá

Nemotorové vozidlá určené predovšetkým na prepravu nákladu, ktoré sa pohybujú pomocou zvieracej sily a sú ovládané pohoničom.

Jazdci na zvierati

Elektromobily

Motorové vozidlá, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina alebo hybridné elektrické vozidlá s možnosťou externého nabíjania.

Elektrobicykle

Bicykle s elektrickým pomocným pohonom, ktorého výkon sa preruší, keď bicykel dosiahne rýchlosť 25 km/h.

Malé elektrické vozidlá

Kolobežky s pomocným motorčekom, samovyvažovacie vozidlá a iné dopravné prostriedky s elektrickým pohonom na individuálne presuny.

Osobné vozidlá s prívesom

Nákladné vozidlá s prívesom alebo návesom

Prípojné vozidlá

Jazdné súpravy zložené z motorového vozidla a prípojného vozidla.

Vozidlá prepravujúce nebezpečné veci

Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy prepravujúce nebezpečné veci, ktoré musia byť označené podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).

Vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody

Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy prepravujúce najmenej 60 litrov nákladu, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody.

Obytné automobily

Motorové vozidlá, ktoré sú konštruované tak, aby umožňovali ubytovanie osôb.

Obytné prívesy alebo návesy

Prípojné vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na mobilné ubytovanie osôb.

Koľajové vozidlá

Železničné vozidlá alebo električky.

Vojenské pásové vozidlá

Osoby pohybujúce sa na korčuliach, skejtborde, kolobežke alebo na obdobnom športovom vybavení

Osoby so zdravotným postihnutím

Vozidlá taxislužby pri zmluvnej preprave osôb.

Telefón núdzového volania

Hasiaci prístroj

Čerpacia stanica

Čerpacia stanica viacerých alternatívnych palív

Čerpacia stanica stlačeného kvapalného plynu (LPG)

Čerpacia stanica stlačeného prírodného plynu (CNG)

Čerpacia stanica kvapalného vodíka (H2)

Dobíjacia stanica pre elektromobily

Motel

Motorest

Občerstvenie

Toalety

Bezbariérové toalety

Kostol, kaplnka

Infocentrum

Poruchová služba

Autokemping

Táborisko

Miesto pre obytné automobily a obytné prívesy

Kúpalisko

Kryté kúpalisko, plaváreň

Štadión, aréna

Voľnočasový športový areál

Lyžiarske stredisko

Turistika

Parkovisko

Parkovacia garáž, parkovací dom

Parkovisko P + R (parkovisko, z ktorého je možné pokračovať v ceste pravidelnou verejnou hromadnou dopravou)

Bezpečné parkovisko pre nákladné vozidlá

Centrum

Priemyselná zóna

Letisko

Prístav

Železničná stanica

Autovlak

Nákupné stredisko

Nemocnica

Prvá pomoc

Hrad, zámok, pevnosť

Vojnový cintorín

Múzeum

Pracovné dni (okrem soboty)

Dni pracovného pokoja

Parkovacie miesta s priečnym státím na chodníku

státie povolené kolmo alebo šikmo na os vozovky, oboma nápravami na chodníku a prednou alebo zadnou časťou vozidla smerom k vozovke

Parkovacie miesta s pozdĺžnym státím na chodníku

státie povolené súbežne na os vozovky, všetkými kolesami na chodníku

Parkovacie miesta s priečnym státím čiastočne na chodníku

státie povolené kolmo alebo šikmo na os vozovky, jednou nápravou na chodníku a prednou alebo zadnou časťou vozidla smerom k vozovke

Parkovacie miesta s pozdĺžnym státím čiastočne na chodníku

státie povolené súbežne s osou vozovky, pravými alebo ľavými kolesami na chodníku

Výjazd

výjazd z diaľnice na inú cestu

Diaľničný uzol

križovanie diaľnice s inou diaľnicou

Kontakt

Murgašova 94, 058 01, Poprad (budova Obchodnej akadémie)

TEL: +421 908 507 995 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This