Výstražné značky

Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo

Značka upozorňuje na iné nebezpečenstvo ako na to, na ktoré možno upozorniť vhodnou výstražnou značkou.

Zákruta

Zákruta

Značka upozorňuje na nebezpečnú zákrutu vo vyznačenom smere, ktorej bezpečný prejazd si vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy.

Dvojitá zákruta

Dvojitá zákruta

Značka upozorňuje na dve alebo viac zákrut nasledujúcich bezprostredne za sebou vo vyznačenom smere, ktorých bezpečný prejazd si vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy.
Ak je zákrut viac, vyznačí sa dĺžka nebezpečného úseku na dodatkovej tabuľke Dĺžka úseku

Dlžka úseku

Klesanie

Klesanie

Značka upozorňuje na nebezpečné klesanie.

Stúpanie

Stúpanie

Značka upozorňuje na nebezpečné stúpanie.

Zúžená vozovka

Zúžená vozovka

Značka upozorňuje na zúženú vozovku z vyznačenej strany alebo strán.

Nerovnosť vozovky

Nerovnosť vozovky

Značka upozorňuje na nerovnosti povrchu vozovky ako sú výtlky, výmole alebo vyjazdené koľaje.

Nebezpečná krajnica

Nebezpečná krajnica

Značka upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajnicu.

Nebezpečenstvo šmyku

Nebezpečenstvo šmyku

Značka upozorňuje na zvýšené riziko vzniku šmyku vozidla aj na suchej ceste.

Sneh alebo poľadovica

Sneh alebo poľadovica

Značka upozorňuje na ujazdený alebo zľadovatený sneh alebo na poľadovicu.

Štrk na vozovke

Štrk na vozovke

Značka upozorňuje na zvýšené riziko odletujúceho štrku spod kolies vozidla.

Padnuté kamene

Padnuté kamene

Značka upozorňuje na zvýšené riziko výskytu kameňov v dôsledku zosuvu alebo padania kameňov na vozovku.
Ak je riziko prevažne na ľavej strane vozovky, symbol sa vyobrazuje zrkadlovo.

Bočný vietor

Bočný vietor

Značka upozorňuje na zvýšené riziko silného alebo nárazového vetra.

Kolóny

Kolóny

Značka upozorňuje na vytváranie kolóny vozidiel.

Práca

Práca

Značka upozorňuje na prácu na ceste alebo v jej blízkosti, ktorá môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo pri ktorej môžu byť ohrození pracovníci, ktorí túto činnosť vykonávajú.

Obojsmerná premávka

Obojsmerná premávka

Značka upozorňuje, že na rozdiel od doterajšieho úseku je cestná premávka vedená v oboch smeroch.

Svetelné signály

Svetelné signály

Značka upozorňuje na riadenie cestnej premávky svetelnými signálmi.

Križovatka

Križovatka

Značka upozorňuje na križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená dopravnými značkami a uplatňujú sa všeobecné pravidlá o prednosti v jazde.

Chodci

Chodci

Značka upozorňuje na zvýšený pohyb chodcov na vozovke.

Deti

Deti

Značka upozorňuje na zvýšený pohyb detí a zvýšené riziko ich neočakávaného vstupu do vozovky.

Priechod pre chodcov

Priechod pre chodcov

Značka upozorňuje na priechod pre chodcov.

Cyklisti

Cyklisti

Značka upozorňuje na zvýšený pohyb cyklistov alebo na miesto, kde cyklisti prechádzajú cez cestu alebo na ňu vchádzajú.

Zver

Zver

Značka upozorňuje na zvýšené nebezpečenstvo neočakávaného pohybu voľne žijúcej zveri cez cestu.
Ak je symbol na značke nahradený symbolom obojživelníka, značka upozorňuje na miesto, kde vo väčšom množstve tiahnu cez cestu drobné živočíchy.

Zver zaba

Hospodárske zvieratá

Hospodárske zvieratá

Značka upozorňuje na častý výskyt hnaných hospodárskych zvierat na ceste.

Priecestie

Priecestie

Značka upozorňuje na priecestie.

Návesť pred priecestím

Návesť pred priecestím

Značka informuje o vzdialenosti k priecestiu.
Značka s vyznačenými tromi pruhmi informuje o vzdialenosti 240 m k priecestiu, značka s dvoma pruhmi o vzdialenosti 160 m k priecestiu a značka s jedným pruhom o vzdialenosti 80 m k priecestiu.
V prípade iných ako uvedených vzdialeností sa skutočná vzdialenosť uvedie v hornej časti značky.

Výstražný kríž

Výstražný kríž

Značka označuje priecestie.
Ak je na značke v strede kríža vyobrazený symbol blesku, značka tiež informuje o tom, že dráha je elektrifikovaná a v jej priestore je vysoké napätie.
Ak z priestorových dôvodov nie je vhodné výstražný kríž umiestniť zvisle, umiestni sa vodorovne.

Kontakt

Murgašova 94, 058 01, Poprad (budova Obchodnej akadémie)

TEL: +421 908 507 995 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This