7793

TEST 25

1 / 27

Krajnicou sa rozumie

2 / 27

Hranicou križovatky sa rozumie

3 / 27

Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú

4 / 27

Na ceste s troma jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci

5 / 27

Pozdĺž električky sa jazdí

6 / 27

Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac

7 / 27

Vodič sa nesmie otáčať

8 / 27

Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo

9 / 27

Ak svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný

10 / 27

Ak vozidlo nie je vybavené smerovými svietidlami alebo ak majú poruchu, dáva sa znamenie o zmene smeru jazdy

11 / 27

Vodič

12 / 27

Vedúci organizovaného útvaru školskej mládeže alebo organizovanej skupiny detí, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, alebo sprievodca osôb so zdravotným postihnutím pri prechádzaní cez vozovku

13 / 27

Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená

14 / 27

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

15 / 27

Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

16 / 27

Táto dopravná značka upozorňuje na

Question Image

17 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

18 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

19 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

20 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

21 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

22 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

23 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

24 / 27

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Question Image

25 / 27

Ako prvé prejde cez križovatku

Question Image

26 / 27

V poradí druhé prejde cez križovatku

Question Image

27 / 27

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Question Image

Your score is

0%

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This