Dokumenty:

ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA

Žiadosť si vytlačte obojstanne na jednom liste papiera A4 a nechajte potvrdiť Vášmu lekárovi.

Legislatíva:

Pin It on Pinterest

Share This