Na stiahnutie

ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA

Žiadosť si vytlačte obojstanne na jednom liste papiera A4 a nechajte potvrdiť Vášmu lekárovi.

ŽIADOSŤ O ZAEVIDOVANIE OSOBY SEDIACEJ NA MIESTE SPOLUJAZDCA VEDĽA VODIČA

Ak máte menej ako 18 rokov, tak si po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky zoberte so sebou už vypísanú žiadosť, ktorú predložíte na polícií na oddelení dokladov, spolu s osvedčením o udelení vodičkého oprávnenia.

PRÍRUČKA PRE PROSTREDIE DIGITÁLNEJ AUTOŠKOLY PRE ÚČASTNÍKOV - ELEARNING JISCD

Preštudujte si krátky manuál systému digitálnej autoškoškoly – Jednotný informačný systém Ministersta dopravy.

ODOVODNENIE NEÚČASTI ŽIADATEĽA NA SKÚŠKE

V prípade neúčasti na záverečných skúškach si stiahnite a vypíšte tento dokument.

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This