Križovatky

Križovatka 1

Križovatka nie je upravená dopravnými značkami; platí tu pravidlo o prednosti vozidiel prichádzajúcich sprava.

Modré vozidlo nemá sprava žiadne vozidlo, preto prejde križovatku ako prvé. Po prejdení modrého vozidla, červené vozidlo nebude mať sprava žiadne vozidlo a tak prechádza križovatku druhé v poradí. Následne prejde križovatku Vaše vozidlo, ktoré po prejdení červeného vozidla cez križovatku nebude mať žiadne vozidlo prichadzajúce sprava.

Vozidlá prejdú križovatku v tomto poradí:
1. modré, 2. červené, 3. vaše vozidlo.

Križovatka 2

Križovatka nie je upravená dopravnými značkami; platí tu pravidlo o prednosti vozidiel prichádzajúcich sprava.

Modré vozidlo nemá sprava žiadne vozidlo, preto prejde križovatku ako prvé. Po prejdení modrého vozidla, Vaše vozidlo nebude mať sprava žiadne vozidlo a tak prechádza križovatku druhé v poradí. Následne prejde križovatku červené vozidlo, ktoré po prejdení Vašeho vozidla cez križovatku nebude mať žiadne vozidlo prichadzajúce sprava.

Vozidlá prejdú križovatku v tomto poradí:
Vozidlá prejdú križovatku v tomto poradí:
1. modré, 2. vaše vozidlo, 3. červené.

Križovatka 3

Križovatka nie je upravená dopravnými značkami; platí tu pravidlo o prednosti vozidiel prichádzajúcich sprava.

Vaše vozidlo nemá sprava žiadne vozidlo, preto prejde križovatku ako prvé. Po prejdení Vášho vozidla, zelené vozidlo nebude mať sprava žiadne vozidlo a tak prechádza križovatku druhé v poradí. Následne prejdú súčasne červené vozidlo a modré vozidlo, ktoré po prejdení zeleného vozidla  nebudú mať žiadne vozidlo prichadzajúce sprava.

Vozidlá prejdú križovatku v tomto poradí:
1. vaše vozidlo, 2. zelené, 3. červené súčasne s modrým.

Križovatka 4

Križovatka nie je upravená dopravnými značkami; platí tu pravidlo o prednosti vozidiel prichádzajúcich sprava.

Zelené vozidlo nemá sprava žiadne vozidlo, preto prejde križovatku ako prvé. Po prejdení zeleného vozidla nebude mať Vaše vozidlo sprava žiadne vozidlo a tak prechádza križovatku druhé v poradí. Následne prejde červené vozidlo, ktoré po prejdení Vášho vozidla  nebude mať žiadne vozidlo prichadzajúce sprava.

Vozidlá prejdú križovatku v tomto poradí:
1. zelené, 2. vaše vozidlo, 3. červené.

Križovatka 5

Križovatka nie je upravená dopravnými značkami; platí tu pravidlo o prednosti vozidiel prichádzajúcich sprava.

Vaše vozidlo a protiidúce vozidlo sa pri odbočovaní vľavo vyhýbajú vľavo.
Nakoľko sa jazdné dráhy týchto vozidiel nepretínajú, môžu prejsť cez križovatku všetky tri súčasne.

Vozidlá prejdú križovatku v tomto poradí:
Všetky tri súčasne.

Križovatka 6

Križovatka nie je upravená dopravnými značkami; platí tu pravidlo o prednosti vozidiel prichádzajúcich sprava.

Zelené vozidlo nemá sprava žiadne vozidlo, preto prejde križovatku ako prvé. Po prejdení zeleného vozidla nebude mať modré vozidlo sprava žiadne vozidlo a tak prechádza križovatku druhé v poradí. Následne prejde Vaše vozidlo, ktoré po prejdení modrého vozidla nebude mať žiadne vozidlo prichadzajúce sprava.

Vozidlá prejdú križovatku v tomto poradí:
1. zelené, 2. modré, 3. vaše vozidlo.

Križovatka 7

Križovatka nie je upravená dopravnými značkami; platí tu pravidlo o prednosti vozidiel prichádzajúcich sprava.

Červené vozidlo nemá sprava žiadne vozidlo, preto vchádza do križovatky ako prvé. Pritom ale platí, že ak vodič odbočuje vľavo, musí dať prednosť všetkým protiidúcim vozidlám. Keďže vodič modrého vozidla má sprava prichádzajúce zelené vozidlo, dáva mu prednosť. Vodič zeleného vozidla už nemá po jeho pravej strane žiadne vozidlo (vodič červeného vozidla je už v križovatke a čaká na prejazd modrého vozidla) a prejde križovatku ako prvý. Potom prejde vodič modrého vozidla a ako posledný opustí križovatku vodič červeného vozidla, ktoré odbočilo doľava. 

Vozidlá prejdú križovatku v tomto poradí:
1. červené vojde do križovatky, 2. zelené vozidlo prejde cez križovatku ako prvé, 3. modré vozidlo prejde križovatku ako druhé 4. červené vozidlo

Križovatka 8

Križovatka nie je upravená dopravnými značkami; platí tu pravidlo o prednosti vozidiel prichádzajúcich sprava.

Zelené vozidlo nemá sprava žiadne vozidlo, preto prejde križovatku ako prvé. Po prejdení zeleného vozidla nebude mať modré vozidlo sprava žiadne vozidlo a tak prechádza križovatku druhé v poradí. Následne prejde červené vozidlo, ktoré po prejdení modrého vozidla nebude mať žiadne vozidlo prichadzajúce sprava.

Vozidlá prejdú križovatku v tomto poradí:
1. zelené, 2. modré, 3. červené.

Križovatka 9

Križovatka nie je upravená dopravnými značkami; platí tu pravidlo o prednosti vozidiel prichádzajúcich sprava.

Modré vozidlo má sprava červené vozidlo, preto prejde až za ním. Červené vozidlo nemôže mať sprava žiadne vozidlo, preto prejde ako prvé.

Vozidlá prejdú križovatku v tomto poradí:
1. červené, 2. modré.

Križovatka 10

Križovatka je upravená dopravnými značkami; prednosť v jazde majú vozidlá, ktoré prichádzajú po hlavnej ceste.
Po hlavnej ceste prichádzajú červené a zelené vozidlo. Dráhy sa im nekrižujú, preto prejdú cez križovatku súčasne ako prví. Vaše vozidlo prichádza po vedľajšej ceste, takže musí dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste a prejde až za nimi.

Vozidlá prejdú križovatku v tomto poradí:
1. červené súčasne so zeleným 2. vaše vozidlo.

Križovatka 11

Križovatka je upravená dopravnými značkami; prednosť v jazde majú vozidlá, ktoré prichádzajú po hlavnej ceste.

Po hlavnej ceste prichádzajú modré a vaše vozidlo. Dráhy sa im križujú, preto vaše vozidlo, odbočujúce vľavo musí dať prednosť protiidúcemu modrému vozidlu. Ako prvé prejde modré vozidlo a za ním vaše vozidlo. Zelené vozidlo prichádza po vedľajšej ceste, takže musí dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste a prejde až za nimi.

Vozidlá prejdú križovatku v tomto poradí:
1. modré, 2. vaše vozidlo, 3. zelené.

Križovatka 12

Križovatka je upravená dopravnými značkami; prednosť v jazde majú vozidlá, ktoré prichádzajú po hlavnej ceste.

Po hlavnej ceste prichádzajú červené a zelené vozidlo. Dráhy sa im križujú, preto zelené vozidlo, odbočujúce vľavo musí dať prednosť protiidúcemu červenému vozidlu. Ako prvé prejde červené vozidlo a za ním zelené vozidlo.
Žlté a vaše vozidlo prichádzajú po vedľajšej ceste, takže musia dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste. Ak protiidúce vozidlá odbočujú vľavo, vyhýbajú si vľavo. Preto žlté a vaše vozidlo prejdú súčasne.

Vozidlá prejdú križovatku v tomto poradí:
1. červené, 2. zelené, 3. vaše vozidlo súčasne so žltým.

Križovatka 13

Križovatka je upravená dopravnými značkami; prednosť v jazde majú vozidlá, ktoré prichádzajú po hlavnej ceste.

Po hlavnej ceste prichádzajú červené a vaše vozidlo. Dráhy sa im križujú, preto vaše vozidlo, odbočujúce vľavo musí dať prednosť protiidúcemu červenému vozidlu. Žlté a zelené vozidlo prichádzajú po vedľajšej ceste, takže musia dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste a prejdú až za nimi. Dráhy sa im križujú, preto zelené vozidlo, odbočujúce vľavo musí dať prednosť protiidúcemu žltému vozidlu.

Vozidlá prejdú križovatku v tomto poradí:
1. červené, 2. vaše vozidlo, 3. žlté 4. zelené.

Križovatka 14

Križovatka je upravená dopravnými značkami; prednosť v jazde majú vozidlá, ktoré prichádzajú po hlavnej ceste.

Dopravná situácia má dve riešenia:
Po hlavnej ceste prichádzajú električka a zelené vozidlo. Dráhy sa im križujú, preto zelené vozidlo, odbočujúce vľavo musí dať prednosť protiidúcej električke. Žlté a vaše vozidlo prichádzajú po vedľajšej ceste. Vaše vozidlo musí dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste a prejde až za nimi. Ak žlté vozidlo má jazdný pruh vedľa električkového pásu, prejde súčasne s električkou ako prvé, ak musí vojsť na električkový pás, prejde súčasne so zeleným ako druhé.

Vozidlá prejdú križovatku v tomto poradí:
I. 1. električka súčasne so žltým, 2. zelené, 3. vaše vozidlo
II. 1. električka, 2. zelené súčasne so žltým, 3. vaše vozidlo

Križovatka 15

Križovatka je upravená dopravnými značkami; prednosť v jazde majú vozidlá, ktoré prichádzajú po hlavnej ceste.

Po hlavnej ceste prichádzajú električka, zelené a modré vozidlo. Dráhy sa im križujú, preto modré vozidlo, odbočujúce vľavo musí dať prednosť protiidúcej električke a zelenému vozidlu. Električka odbočuje vpravo a dáva znamenie o zmene smeru jazdy, má prednosť pred zeleným vozidlom. Žlté a vaše vozidlo prichádzajú po vedľajšej ceste, takže musia dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste a prejdú až za nimi. Dráhy sa im križujú, preto vaše vozidlo, odbočujúce vľavo musí dať prednosť protiidúcemu žltému vozidlu.

Vozidlá prejdú križovatku v tomto poradí:
1. električka, 2. zelené, 3. modré 4. žlté 5. vaše vozidlo.

Križovatka 16

Križovatka je upravená dopravnými značkami; prednosť v jazde majú vozidlá, ktoré prichádzajú po hlavnej ceste.

Po hlavnej ceste prichádzajú červené a vaše vozidlo. Dráhy sa im križujú, preto vaše vozidlo, odbočujúce vľavo musí dať prednosť protiidúcemu červenému vozidlu. Ako prvé prejde červené vozidlo a za ním vaše vozidlo. Súčasne s vaším vozidlom prejde modré vozidlo odbočujúce vpravo, ktoré je na vedľajšej ceste, avšak ich dráhy sa nekrižujú. Ako posledné prejde zelené vozidlo, ktoré prichádza po vedľajšej ceste a musí dať prednosť v jazde vozidlám na hlavnej ceste.

Vozidlá prejdú križovatku v tomto poradí:
1. červené, 2. vaše vozidlo súčasne s modrým, 3. zelené

Križovatka 17

Križovatka je upravená dopravnými značkami; prednosť v jazde majú vozidlá, ktoré prichádzajú po hlavnej ceste.

Po hlavnej ceste prichádzajú žlté a vaše vozidlo. Dráhy sa im križujú, preto vaše vozidlo, odbočujúce vľavo musí dať prednosť protiidúcemu žltému vozidlu. Ako prvé prejde žlté vozidlo a za ním vaše vozidlo. Ako posledné prejde červené vozidlo, ktoré prichádza po vedľajšej ceste a musí dať prednosť v jazde vozidlám na hlavnej ceste.

Vozidlá prejdú križovatku v tomto poradí:
1. žlté, 2. vaše vozidlo, 3. červené.

Križovatka 18

Križovatka je upravená dopravnými značkami; prednosť v jazde majú vozidlá, ktoré prichádzajú po hlavnej ceste.

Po hlavnej ceste prichádza zelené vozidlo. Nikomu dráhu nekrižuje a ako jediné na hlavnej ceste prejde ako prvé. Červené a vaše vozidlo prichádzajú po vedľajšej ceste, takže musia dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu po hlavnej ceste a prejdú až za ním. Dráhy sa im križujú, preto červené vozidlo, odbočujúce vľavo musí dať prednosť protiidúcemu vášmu vozidlu.

Vozidlá prejdú križovatku v tomto poradí:
1. zelené, 2. vaše vozidlo, 3. červené.

Križovatka 19

Križovatka je upravená dopravnými značkami; prednosť v jazde majú vozidlá, ktoré prichádzajú po hlavnej ceste.

Po hlavnej ceste prichádza zelené vozidlo. Nikomu dráhu nekrižuje a ako jediné na hlavnej ceste prejde ako prvé.
Žlté a modré vozidlo prichádzajú po vedľajšej ceste, takže musia dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu po hlavnej ceste a prejdú až za ním. Dráhy sa im križujú, preto žlté vozidlo, odbočujúce vľavo musí dať prednosť protiidúcemu modrému vozidlu.

Vozidlá prejdú križovatku v tomto poradí:
1. zelené, 2. modré, 3. žlté.

Križovatka 20

Križovatka je upravená dopravnými značkami Daj prednosť v jazde električke; prednosť v jazde majú električky, nakoľko prichádzajú po hlavnej ceste.

Električkám sa dráhy nekrižujú, prejdú ako prvé. Modré a vaše vozidlo prichádzajú po vedľajšej ceste, takže musia dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste a prejdú až za nimi. Dráhy sa im nekrižujú, preto prejdú súčasne.

Vozidlá prejdú križovatku v tomto poradí:
1. obidve električky súčasne, 2. vaše vozidlo súčasne s modrým

Križovatka 21

Križovatka je upravená dopravnými značkami; prednosť v jazde majú vozidlá, ktoré prichádzajú po hlavnej ceste.

Modré vozidlo prichádza po ceste označenej ako hlavná, preto prejde ako prvé. Za ním prejde červené vozidlo, ktoré prichádza po vedľajšej ceste a musí dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu po hlavnej ceste.

Vozidlá prejdú križovatku v tomto poradí:
1. modré, 2. červené

Križovatka 22

Križovatka je upravená dopravnými značkami s dodatkovými tabuľkami s vyznačením tvaru križovatky a prednosti v jazde; prednosť v jazde majú vozidlá, ktoré prichádzajú po hlavnej ceste.

Po hlavnej ceste prichádzajú červené a vaše vozidlo. Dráhy sa im križujú, preto červené vozidlo, musí dať prednosť v jazde vášmu vozidlu, ktoré prichádza červenému vozidlu sprava. Za nimi prejdú modré a zelené vozidlo, ktoré prichádzajú po vedľajšej ceste. Dráhy sa im križujú, preto zelené vozidlo, musí dať prednosť v jazde modrému vozidlu, ktoré prichádza zelenému vozidlu sprava.

Vozidlá prejdú križovatku v tomto poradí:
1. vaše vozidlo, 2. červené, 3. modré 4. zelené.

Križovatka 23

Križovatka je upravená dopravnými značkami s dodatkovými tabuľkami s vyznačením tvaru križovatky a prednosti v jazde; prednosť v jazde majú vozidlá, ktoré prichádzajú po hlavnej ceste.

Po hlavnej ceste prichádzajú modré a vaše vozidlo. Dráhy sa im nekrižujú, preto prejdú cez križovatku súčasne ako prví.
Za nimi prejdú žlté a zelené vozidlo, ktoré prichádzajú po vedľajšej ceste. Dráhy sa im križujú, preto zelené vozidlo, musí dať prednosť v jazde žltému vozidlu, ktoré prichádza zelenému vozidlu sprava.

Vozidlá prejdú križovatku v tomto poradí:
1. vaše vozidlo súčasne s modrým, 2. žlté, 3. zelené

Križovatka 24

Križovatka je upravená dopravnými značkami s dodatkovými tabuľkami s vyznačením tvaru križovatky a prednosti v jazde; prednosť v jazde majú vozidlá, ktoré prichádzajú po hlavnej ceste.

Po hlavnej ceste prichádzajú vaše vozidlo, zelené vozidlo a električka. Dráhy sa im križujú, preto električka č. 1 musí dať prednosť v jazde vášmu vozidlu, ktoré prichádza električke č. 1 sprava. Súčasne s vaším vozidlom prejde zelené vozidlo, nakoľko sa im dráhy nekrižujú..
Za nimi prejdú električka č. 1 súčasne s električkou č. 2, nakoľko sa im dráhy nekrižujú.

Vozidlá prejdú križovatku v tomto poradí:
1. vaše vozidlo súčasne so zeleným, 2. električka č. 1 súčasne s električkou č. 2.

Križovatka 25

Križovatka je upravená dopravnými značkami s dodatkovými tabuľkami s vyznačením tvaru križovatky a prednosti v jazde; prednosť v jazde majú vozidlá, ktoré prichádzajú po hlavnej ceste.

Po hlavnej ceste prichádzajú modré a zelené vozidlo. Dráhy sa im križujú. Zelené vozidlo musí dať prednosť v jazde modrému vozidlu, ktoré mu prichádza  sprava. Ako posledné prejde červené vozidlo, ktoré prichádza po vedľajšej ceste a musí dať prednosť v jazde vozidlám na hlavnej ceste.

Vozidlá prejdú križovatku v tomto poradí:
1. modré, 2. zelené, 3. červené.

Križovatka 26

Križovatka je upravená dopravnými značkami s dodatkovými tabuľkami s vyznačením tvaru križovatky a prednosti v jazde; prednosť v jazde majú vozidlá, ktoré prichádzajú po hlavnej ceste.

Po hlavnej ceste prichádzajú červené a zelené vozidlo. Dráhy sa im križujú. Červené vozidlo musí dať prednosť v jazde zelenému vozidlu, ktoré prichádza červenému vozidlu sprava. Za ním prejdú červené a modré vozidlo súčasne, nakoľko sa im dráhy nekrižujú.

Vozidlá prejdú križovatku v tomto poradí:
1. zelené, 2. červené súčasne s modrým.

Križovatka 27

Križovatka je upravená dopravnými značkami s dodatkovými tabuľkami s vyznačením tvaru križovatky a prednosti v jazde; prednosť v jazde majú vozidlá, ktoré prichádzajú po hlavnej ceste.

Po hlavnej ceste prichádzajú modré a zelené vozidlo. Dráhy sa im križujú, preto zelené vozidlo, odbočujúce vľavo musí dať prednosť protiidúcemu modrému vozidlu. Ako posledné prejde červené vozidlo, ktoré prichádza po vedľajšej ceste a musí dať prednosť v jazde vozidlám na hlavnej ceste.

Vozidlá prejdú križovatku v tomto poradí:
1. modré, 2. zelené, 3. červené.

Križovatka 28

Križovatka je upravená dopravnými značkami; prednosť v jazde majú vozidlá, ktoré prichádzajú po hlavnej ceste.

Po hlavnej ceste prichádzajú žlté a červené vozidlo. Dráhy sa im križujú, preto červené vozidlo, odbočujúce vľavo musí dať prednosť protiidúcemu žltému vozidlu. Ako posledné prejde zelené vozidlo, ktoré prichádza po vedľajšej ceste a musí dať prednosť v jazde vozidlám na hlavnej ceste.

Vozidlá prejdú križovatku v tomto poradí:
1. žlté, 2. červené, 3. zelené.

Križovatka 29

Križovatka je upravená dopravnými značkami; prednosť v jazde majú vozidlá, ktoré prichádzajú po hlavnej ceste.

Po hlavnej ceste prichádzajú žlté a červené vozidlo. Dráhy sa im križujú, preto červené vozidlo, odbočujúce vľavo musí dať prednosť protiidúcemu žltému vozidlu. Ako posledné prejde zelené vozidlo, ktoré prichádza po vedľajšej ceste a musí dať prednosť v jazde vozidlám na hlavnej ceste.

Vozidlá prejdú križovatku v tomto poradí:
1. žlté, 2. červené, 3. zelené.

Križovatka 30

Križovatka je upravená dopravnými značkami; prednosť v jazde majú vozidlá, ktoré prichádzajú po hlavnej ceste.

Po hlavnej ceste prichádzajú modré a vaše vozidlo. Dráhy sa im križujú, preto modré vozidlo, odbočujúce vľavo musí dať prednosť protiidúcemu vášmu vozidlu. Ako posledné prejde červené vozidlo, ktoré prichádza po vedľajšej ceste a musí dať prednosť v jazde vozidlám na hlavnej ceste.

Vozidlá prejdú križovatku v tomto poradí:
1. vaše vozidlo, 2. modré, 3. červené.

Križovatka 31

Križovatka je riadená svetelnými signálmi; prednosť v jazde majú vozidlá, ktoré prichádzajú vo voľnom smere.

Vo voľnom smere prichádza modré a červené vozidlo; svieti im zelené kruhové svetlo. Signál pre opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky, informuje vodiča červeného vozidla o zastavení protiidúcich motorových i nemotorových vozidiel a električiek prichádzajúcich v obidvoch smeroch, ktorým by inak bol povinný dať prednosť v jazde. Zelené a žlté vozidlo a obidve električky majú signál „Stoj“. Modré a červené vozidlo môžu ísť súčasne ako prví.

Križovatka 32

Križovatka je riadená pokynmi policajta. Prednosť v jazde majú vozidlá, ktoré prichádzajú vo voľnom smere.

Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú ruku upaženú, znamená tento pokyn „Voľno“ pre vodičov prichádzajúcich k ľavému boku policajta a „Stoj“ pre vodičov prichádzajúcich k pravému boku policajta a za chrbtom policajta. Vodič prichádzajúci k čelu policajta smie odbočiť vpravo. Chodci smú prechádzať iba za chrbtom policajta. Pre žlté a červené vozidlo znamená tento pokyn „Stoj“. Pre modré vozidlo znamená tento pokyn „Voľno“ a zelené vozidlo smie iba odbočiť vpravo.

Križovatka 33

Križovatka je riadená pokynmi policajta. Prednosť v jazde majú vozidlá, ktoré prichádzajú vo voľnom smere.

Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú ruku upaženú, znamená tento pokyn „Voľno“ pre vodičov prichádzajúcich k ľavému boku policajta a „Stoj“ pre vodičov prichádzajúcich k pravému boku policajta a za chrbtom policajta. Vodič prichádzajúci k čelu policajta smie odbočiť vpravo. Chodci smú prechádzať iba za chrbtom policajta.
Pre žlté vozidlo znamená tento pokyn „Stoj“. Pre modré a červené vozidlo znamená tento pokyn „Voľno“, pričom červené vozidlo odbočujúce vpravo nesmie ohroziť chodcov.
Zelené vozidlo smie iba odbočiť vpravo.

Križovatka 34

Križovatka je riadená pokynmi policajta. Prednosť v jazde majú vozidlá, ktoré prichádzajú vo voľnom smere.

Tento pokyn policajta znamená „Voľno“ pre modré, červené a žlté vozidlo a „Stoj“ pre zelené a čierne vozidlo.
Modré vozidlo odbočuje vľavo, musí dať prednosť protiidúcemu žltému vozidlu a červené vozidlo odbočuje vpravo, nesmie ohroziť chodcov, prechádzajúcich vozovku cesty na ktorú odbočuje.

Na tento pokyn policajta je vodič čierneho a vodič zeleného vozidla povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky.

Križovatka 35

Križovatka je riadená svetelnými signálmi; prednosť v jazde majú vozidlá, ktoré prichádzajú vo voľnom smere.

Doplnková zelená šípka, umiestnená v úrovni červeného svetla informuje vodiča červeného vozidla, že smie pokračovať v jazde v smere, ktorým zelená šípka ukazuje, pritom je povinný dať prednosť v jazde vozidlám, idúcim vo voľnom smere – zelenému vozidlu, ktoré má zelený signál.  Vodič červeného vozidla nesmie ohroziť ani obmedziť chodcov, prechádzajúcich cez priechod vo voľnom smere.

Križovatka 36

Dopravná situácia vyznačuje dva jazdné pruhy, pričom v jednom jazdnom pruhu je prekážka.

Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla, nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy. Vodič obchádzajúci prekážku pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu.

Vodič červeného vozidla je povinný umožniť vodičovi modrého vozidla obídenie prekážky.
Vozidlá prejdú okolo prekážky v poradí:
1. modré 2. červené 3. zelené 4. žlté.

Križovatka 37

Dopravná situácia vyznačuje dva jazdné pruhy, pričom v jednom jazdnom pruhu je prekážka.

Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla, nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy. Vodič obchádzajúci prekážku pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu.

Vodič modrého vozidla je povinný umožniť vodičovi červeného vozidla obídenie prekážky.
Vozidlá prejdú okolo prekážky v poradí:
1. červené 2. modré 3. žlté 4. zelené.

Križovatka 38

Dopravná situácia vyznačuje dva jazdné pruhy, pričom jeden jazdný pruh je priebežný a druhý pripájací.

Vodič, jazdiaci v pripájacom jazdnom pruhu nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho v priebežnom jazdnom pruhu, do ktorého prechádza. 

Vodič modrého vozidla nesmie ohroziť vodiča červeného vozidla jazdiaceho v priebežnom jazdnom pruhu, do ktorého prechádza.

 

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This