39237

TEST 1

1 / 27

Dať prednosť v jazde sa rozumie

2 / 27

Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

3 / 27

Vodič

4 / 27

Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, jazdným pruhom sa rozumie časť vozovky dovoľujúca jazdu vozidiel

5 / 27

Vodič predchádzaného vozidla nesmie

6 / 27

Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť

7 / 27

Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde

8 / 27

Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka

9 / 27

Účastník dopravnej nehody

10 / 27

Prerušované žlté svetlo použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou

11 / 27

Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami

12 / 27

Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný

13 / 27

Na bicykli sa jazdí predovšetkým

14 / 27

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak:

15 / 27

Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

16 / 27

Táto dopravná značka upozorňuje na

Question Image

17 / 27

Táto dopravná značka zakazuje

Question Image

18 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

19 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

20 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

21 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

22 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

23 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

24 / 27

Ako prvé vojde do križovatky

Question Image

25 / 27

Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj!" pre

Question Image

26 / 27

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Question Image

27 / 27

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
Question Image

Your score is

0%

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This