11569

TEST 10

1 / 27

Prekážkou cestnej premávky sa rozumie

2 / 27

Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

3 / 27

Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť

4 / 27

Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu

5 / 27

Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

6 / 27

Vodič nesmie zastaviť a stáť

7 / 27

Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

8 / 27

Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva

9 / 27

Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak

10 / 27

Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

11 / 27

Pri preprave nákladu sa

12 / 27

Vodorovné značky sa členia na

13 / 27

Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

14 / 27

Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo

15 / 27

Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

16 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

17 / 27

Táto dopravná značka upozorňuje vopred na

Question Image

18 / 27

Táto dopravná značka zakazuje vodičovi

Question Image

19 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

20 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

21 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

22 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

23 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

24 / 27

Ako prvé prejde cez križovatku

Question Image

25 / 27

V poradí tretie prejde okolo prekážky

Question Image

26 / 27

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Question Image

27 / 27

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Question Image

Your score is

0%

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This