10867

TEST 11

1 / 27

Hranicou križovatky sa rozumie

2 / 27

Zastavením vozidla sa rozumie

3 / 27

Vodič je povinný

4 / 27

Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak

5 / 27

Za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse, je vodič iného vozidla povinný

6 / 27

Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg, smie jazdiť rýchlosťou najviac

7 / 27

Pred vjazdom na cestu alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič nesmie

8 / 27

Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak za zníženej viditeľnosti

9 / 27

Pred vjazdom do priebežných jazdných pruhov na diaľnici vodič

10 / 27

Ak ten kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť

11 / 27

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak

12 / 27

Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení

13 / 27

Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po

14 / 27

Povinnou výbavou vozidla kategórie M1 a N1 je

15 / 27

Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

16 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

17 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

18 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

19 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

20 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

21 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

22 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

23 / 27

Takéto označenie sa môže použiť na vozidle

Question Image

24 / 27

V poradí druhé prejde cez križovatku

Question Image

25 / 27

Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj" pre

Question Image

26 / 27

Ako prvé prejde cez križovatku

Question Image

27 / 27

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Question Image

Your score is

0%

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This