10569

TEST 12

1 / 27

Motorovým vozidlom sa rozumie

2 / 27

Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú

3 / 27

Ak vodič autobusu, alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu

4 / 27

Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a

5 / 27

Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim

6 / 27

Na motocykli je zakázané

7 / 27

Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode je povinný

8 / 27

Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je schodná, jazdí sa na bicykli

9 / 27

V obytnej a pešej zóne chodci

10 / 27

Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

11 / 27

Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak

12 / 27

Vodič nesmie použiť

13 / 27

Pre smer, ku ktorému stojí policajt pri riadení premávky na križovatke čelom, alebo chrbtom, znamená tento pokyn

14 / 27

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

15 / 27

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

16 / 27

Táto dopravná značka označuje

Question Image

17 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

18 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

19 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

20 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

21 / 27

Táto dodatková tabuľka vyznačuje

Question Image

22 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

23 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

24 / 27

Prednosť v jazde má vodič

Question Image

25 / 27

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Question Image

26 / 27

V poradí posledné prejde cez križovatku

Question Image

27 / 27

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Question Image

Your score is

0%

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This