10188

TEST 13

1 / 27

Električkovým koľajovým pásom sa rozumie

2 / 27

Státím sa rozumie

3 / 27

Vodič nesmie

4 / 27

Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí

5 / 27

V obci vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac

6 / 27

Vodič sa nesmie otáčať a cúvať

7 / 27

Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka, nesmie

8 / 27

Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

9 / 27

Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac

10 / 27

Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia

11 / 27

Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný

12 / 27

Ak je kruhový objazd označený dopravnou značkou „Kruhový objazd“ spolu s dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde!“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde!“

13 / 27

Ak sa chodec nachádza na vozovke a prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy

14 / 27

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

15 / 27

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

16 / 27

Táto dopravná značka upozorňuje na

Question Image

17 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

18 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

19 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

20 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

21 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

22 / 27

Táto dopravná značka vyznačuje

Question Image

23 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

24 / 27

V poradí druhé prejde okolo prekážky

Question Image

25 / 27

Na tento pokyn policajta

Question Image

26 / 27

Ako posledné prejde cez križovatku

Question Image

27 / 27

Ako prvé prejde cez križovatku

Question Image

Your score is

0%

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This