9693

TEST 14

1 / 27

Nemotorovým vozidlom sa rozumie

2 / 27

Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá motocykla s výnimkou prípadu, keď

3 / 27

Vodič smie dávať zvukové výstražné znamenie

4 / 27

Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety

5 / 27

Na diaľnici mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

6 / 27

Vodič motorového vozidla nesmie na diaľnici predchádzať iné motorové vozidlo

7 / 27

Vodič iného vozidla je povinný vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, umožniť bezpečný a plynulý prejazd

8 / 27

Prekážka cestnej premávky sa označuje

9 / 27

Za prepravu detí alebo osôb, ktoré pre poruchu zdravia nezodpovedajú za svoje konanie, zodpovedá

10 / 27

Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný

11 / 27

Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla

12 / 27

Ak má policajt zdvihnutú pravú ruku alebo predlaktie pravej ruky nahor znamená tento pokyn

13 / 27

Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou, to platí

14 / 27

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

15 / 27

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

16 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

17 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

18 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

19 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

20 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

21 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

22 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

23 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

24 / 27

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Question Image

25 / 27

Tento pokyn policajta znamená "Stoj!" pre vodiča

Question Image

26 / 27

Ako prvé prejde cez križovatku

Question Image

27 / 27

Ako posledné prejde cez križovatku

Question Image

Your score is

0%

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This