9530

TEST 15

1 / 27

Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá

2 / 27

Prekážkou cestnej premávky sa rozumie

3 / 27

Ak vodič zníži rýchlosť jazdy, alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú

4 / 27

Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, je povinný mať bezpečnostný odev oblečený, ak sa zdržiava

5 / 27

Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť

6 / 27

Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou "Daj prednosť v jazde" alebo "Stoj, daj prednosť v jazde"

7 / 27

Otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať do vozidla alebo vystupovať z neho sa smie len vtedy, ak

8 / 27

Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký najmenej

9 / 27

Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu, vodič

10 / 27

Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je

11 / 27

Vodič podľa svojich možností nesmie pripustiť

12 / 27

Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel

13 / 27

Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou, to platí

14 / 27

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

15 / 27

Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

16 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

17 / 27

Táto dopravná značka upozorňuje vodiča na

Question Image

18 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

19 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

20 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

21 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

22 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

23 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

24 / 27

Ako prvé prejde cez križovatku

Question Image

25 / 27

Tento pokyn policajta znamená

Question Image

26 / 27

Ako posledné prejde cez križovatku

Question Image

27 / 27

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Question Image

Your score is

0%

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This