9347

TEST 16

1 / 27

Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj

2 / 27

Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

3 / 27

Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný

4 / 27

Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy

5 / 27

Vodič sa nesmie otáčať a cúvať

6 / 27

Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej

7 / 27

Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

8 / 27

Znamenie o zmene smeru jazdy dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým

9 / 27

Motocykel bez postranného vozíka

10 / 27

Ak motorové vozidlo povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom počas núdzového státia na diaľnici stojí na krajnici alebo na vozovke, vodič je povinný trojuholník

11 / 27

V motorovom vozidle alebo jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

12 / 27

Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

13 / 27

Cyklisti smú jazdiť

14 / 27

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

15 / 27

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

16 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

17 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

18 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

19 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

20 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

21 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

22 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

23 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

24 / 27

Ako druhé vojde do križovatky

Question Image

25 / 27

Ako posledné prejde cez križovatku

Question Image

26 / 27

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Question Image

27 / 27

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Question Image

Your score is

0%

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This