9059

TEST 17

1 / 27

Vozovkou sa rozumie

2 / 27

Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

3 / 27

Vodič nesmie viesť vozidlo

4 / 27

Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením

5 / 27

Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodičov vozidiel, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať

6 / 27

Pred odbočovaním vľavo vodič je povinný zaradiť sa

7 / 27

Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej

8 / 27

Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

9 / 27

Znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávať

10 / 27

Ak ten, kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť

11 / 27

Ak je kruhový objazd označený dopravnou značkou „Kruhový objazd“ spolu s dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde!“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde!“

12 / 27

V motorovom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

13 / 27

Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel

14 / 27

Povinnou výbavou motorového vozidla

15 / 27

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

16 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

17 / 27

Táto dopravná značka zakazuje vjazd

Question Image

18 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

19 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

20 / 27

Táto dopravná značka znamená:

Question Image

21 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

22 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

23 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

24 / 27

Červené vozidlo prejde cez križovatku ako

Question Image

25 / 27

Ako prvé prejde cez križovatku

Question Image

26 / 27

Ako posledné prejde cez križovatku

Question Image

27 / 27

V poradí druhé prejde cez križovatku

Question Image

Your score is

0%

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This