9333

TEST 18

1 / 27

Križovatkou sa rozumie

2 / 27

Zastavením vozidla sa rozumie

3 / 27

Vodič je povinný

4 / 27

Vozidlá môžu ísť súbežne vedľa seba

5 / 27

Vodič v úseku zastávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb

6 / 27

Ak sa vodiči protiidúcich vozidiel nemôžu bezpečne vyhnúť, prednosť v jazde je povinný dať ten vodič

7 / 27

Vodič pri vchádzaní na cestu z obytnej zóny alebo pešej zóny

8 / 27

Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len

9 / 27

Účastník dopravnej nehody je povinný

10 / 27

Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod určený pre chodcov

11 / 27

Dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnený

12 / 27

Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

13 / 27

Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to

14 / 27

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

15 / 27

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

16 / 27

Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou upozorňuje na

Question Image

17 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

18 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

19 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

20 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

21 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

22 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

23 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

24 / 27

Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako

Question Image

25 / 27

V poradí druhé prejde cez križovatku

Question Image

26 / 27

Ako posledné prejde cez križovatku

Question Image

27 / 27

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Question Image

Your score is

0%

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This