8601

TEST 19

1 / 27

Autobusom sa rozumie

2 / 27

Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

3 / 27

Ak vodič počas jazdy zisti, že vozidlo, náklad alebo upevnenie nákladu nespĺňajú ustanovené podmienky

4 / 27

Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy

5 / 27

Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním

6 / 27

Vodič nesmie zastaviť a stáť

7 / 27

Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn na jazdu cez železničné priecestie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti bielym svetlom cez stred tela, vodič

8 / 27

Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

9 / 27

Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla

10 / 27

Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici

11 / 27

Vodič je povinný bezodkladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak

12 / 27

Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám

13 / 27

Ak sa pri vlečení vozidla použije ako spojnica lano

14 / 27

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

15 / 27

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

16 / 27

Táto dopravná značka upozorňuje na

Question Image

17 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

18 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

19 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

20 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

21 / 27

Táto dopravná značka vyznačuje

Question Image

22 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

23 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

24 / 27

Ako posledné prejde cez križovatku

Question Image

25 / 27

V poradí tretie prejde okolo prekážky

Question Image

26 / 27

Vaše vozidlo, odbočujúce vľavo, prejde cez križovatku ako

Question Image

27 / 27

Ako prvé prejde cez križovatku

Question Image

Your score is

0%

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This