23822

TEST 2

1 / 27

Chodníkom sa rozumie

2 / 27

Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

3 / 27

Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a

4 / 27

Vodič nesmie predchádzať, ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy

5 / 27

Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred nim dodržiavať

6 / 27

Vodič motorového vozidla a nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde

7 / 27

Vodič sa nesmie otáčať

8 / 27

Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že v prípade potreby nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný

9 / 27

Vodič nesmie zastaviť a stáť

10 / 27

Vodič nesmie predchádzať, ak

11 / 27

V motorovom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

12 / 27

Signál dvoch vedľa seba umiestnených, striedavo prerušovaných červených svetiel

13 / 27

Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano

14 / 27

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

15 / 27

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

16 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

17 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

18 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

19 / 27

Táto dopravná značka umiestnená pred železničným priecestím

Question Image

20 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

21 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

22 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

23 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

24 / 27

Červené vozidlo prejde cez križovatku ako

Question Image

25 / 27

Vodič modrého vozidla

Question Image

26 / 27

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Question Image

27 / 27

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Question Image

Your score is

0%

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This