8752

TEST 20

1 / 27

Krajnicou sa rozumie

2 / 27

Vodičom sa rozumie

3 / 27

Vodič

4 / 27

Na električkový koľajový pás v úrovni vozovky sa smie vojsť

5 / 27

Vodič nesmie predchádzať, ak

6 / 27

Vodič vždy pri zmene smeru jazdy alebo pri vybočovaní z neho je povinný

7 / 27

Vodič nesmie pri cúvaní

8 / 27

Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

9 / 27

Pred železničným priecestím je vodič povinný

10 / 27

Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

11 / 27

Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby

12 / 27

Dopravná nehoda je

13 / 27

Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená

14 / 27

Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

15 / 27

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

16 / 27

Táto dopravná značka upozorňuje na

Question Image

17 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

18 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

19 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

20 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

21 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

22 / 27

Táto dodatková tabuľka vyznačuje

Question Image

23 / 27

Takéto označenie sa môže použiť na vozidle

Question Image

24 / 27

Červené vozidlo prejde cez križovatku ako

Question Image

25 / 27

Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí

Question Image

26 / 27

Ako prvé prejde cez križovatku

Question Image

27 / 27

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Question Image

Your score is

0%

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This