8469

TEST 21

1 / 27

Hranicou križovatky sa rozumie

2 / 27

Zastavením vozidla sa rozumie

3 / 27

Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre

4 / 27

Vodič je povinný zaistiť bezpečné otáčanie alebo cúvanie pomocou spôsobilej a náležíte poučenej osoby, ak

5 / 27

Vodič nesmie zastaviť a stáť

6 / 27

Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka "Stoj, daj prednosť v jazde!", vodič je povinný zastaviť vozidlo

7 / 27

Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak

8 / 27

Motocykel bez postranného vozíka sa

9 / 27

Do skupiny tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla

10 / 27

Ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy, chodec

11 / 27

Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená

12 / 27

Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

13 / 27

Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť

14 / 27

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

15 / 27

Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

16 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

17 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

18 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

19 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

20 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

21 / 27

Táto dopravná značka vyznačuje

Question Image

22 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

23 / 27

Táto dopravná značka vyznačuje

Question Image

24 / 27

Ako prvé prejde cez križovatku

Question Image

25 / 27

Tento pokyn policajta znamená

Question Image

26 / 27

Ako posledné prejde cez križovatku

Question Image

27 / 27

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Question Image

Your score is

0%

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This