8169

TEST 22

1 / 27

Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj

2 / 27

Vodičom sa rozumie

3 / 27

Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať

4 / 27

Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka

5 / 27

Vodič nesmie zastaviť a stáť

6 / 27

Vodič je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy

7 / 27

Ak je vozovka dostatočne a súvislé osvetlená, vodič

8 / 27

Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

9 / 27

Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla

10 / 27

Pred vstupom na vozovku chodec

11 / 27

Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, musí byť

12 / 27

Jazdci na zvieratách smú ísť

13 / 27

Policajt dáva pokyn na zastavenie vozidla

14 / 27

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

15 / 27

Prevádzkovateľ vozidla, je povinný

16 / 27

Táto dopravná značka upozorňuje na

Question Image

17 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

18 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

19 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

20 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

21 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

22 / 27

Táto dopravná značka vyznačuje

Question Image

23 / 27

Takéto označenie sa môže použiť na vozidle

Question Image

24 / 27

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Question Image

25 / 27

Vodič modrého vozidla

Question Image

26 / 27

V poradí druhé prejde cez križovatku

Question Image

27 / 27

Ako posledné prejde cez križovatku

Question Image

Your score is

0%

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This