8287

TEST 23

1 / 27

Zastavením sa rozumie

2 / 27

Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

3 / 27

Vodič nesmie požiť alkohol ani inú návykovú látku

4 / 27

Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením

5 / 27

Vodič je povinný na vozovke alebo v jazdnom pruhu jazdiť

6 / 27

Vodič nesmie predchádzať, ak

7 / 27

Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

8 / 27

Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný

9 / 27

Vodič smie zastaviť a stáť len

10 / 27

Svetelné výstražné znamenie sa dáva prerušovaným zapínaním

11 / 27

Účastník dopravnej nehody je povinný

12 / 27

Pri prechádzaní cez cestu chodec

13 / 27

Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť

14 / 27

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

15 / 27

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

16 / 27

Táto dopravná značka upozorňuje na

Question Image

17 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

18 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

19 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

20 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

21 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

22 / 27

Táto dopravná značka informuje

Question Image

23 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

24 / 27

Ako posledné prejde cez križovatku

Question Image

25 / 27

Vodič červeného vozidla

Question Image

26 / 27

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Question Image

27 / 27

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Question Image

Your score is

0%

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This