8351

TEST 26

1 / 27

Križovatkou sa rozumie

2 / 27

Účastník cestnej premávky

3 / 27

Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre

4 / 27

Vodič nesmie predchádzať, ak

5 / 27

Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac

6 / 27

Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie

7 / 27

Pred vjazdom na cestu, alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič

8 / 27

Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla mimo obce vodič smie dávať

9 / 27

Vozidlom s právom prednostnej jazdy je vozidlo

10 / 27

Prepravované osoby nesmú

11 / 27

Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe

12 / 27

Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len

13 / 27

Jazdci na zvieratách smú ísť

14 / 27

Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

15 / 27

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

16 / 27

Táto dopravná značka označuje

Question Image

17 / 27

Táto dopravná značka upozorňuje na

Question Image

18 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

19 / 27

Táto dopravná značka upozorňuje na

Question Image

20 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

21 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

22 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

23 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

24 / 27

Vodič modrého vozidla

Question Image

25 / 27

Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky

Question Image

26 / 27

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Question Image

27 / 27

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Question Image

Your score is

0%

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This