8012

TEST 28

1 / 27

Zastavením vozidla sa rozumie

2 / 27

Vodičom sa rozumie

3 / 27

Ak vozidlo vrátane nákladu alebo jeho upevnenia nespĺňa ustanovené podmienky, prevádzkovateľ vozidla

4 / 27

Pozdĺž električky sa jazdí

5 / 27

Vodič pri odbočovaní nesmie

6 / 27

Vodič sa nesmie otáčať a cúvať

7 / 27

Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej

8 / 27

Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný urobiť také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby ho nemohla neoprávnene použiť iná osoba. Ak je vozidlo povinne vybavené zariadením proti neoprávnenému použitiu, vodič

9 / 27

Ak je vozidlo vybavené osobitným zariadením, ktoré umožňuje výstražnú funkciu smerových svietidiel, vodič je povinný ho použiť

10 / 27

Na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu vodič

11 / 27

Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

12 / 27

Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to

13 / 27

Ak náklad na vozidle prečnieva do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený

14 / 27

Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

15 / 27

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

16 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

17 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

18 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

19 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

20 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

21 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

22 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

23 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

24 / 27

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Question Image

25 / 27

Ako druhé vojde do križovatky

Question Image

26 / 27

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Question Image

27 / 27

Ako posledné prejde cez križovatku

Question Image

Your score is

0%

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This