7711

TEST 29

1 / 27

Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie

2 / 27

Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

3 / 27

Vodič nesmie odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá

4 / 27

Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá motocykla okrem prípadu, keď

5 / 27

Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí

6 / 27

Ak sa vodič nemôže vyhnúť protiidúcej električke vpravo

7 / 27

Vodič nesmie zastaviť a stáť

8 / 27

Vozidlá pred železničným priecestím

9 / 27

Vlečenie viacerých motorových vozidiel je

10 / 27

Kto spôsobil prekážku cestnej premávky

11 / 27

Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

12 / 27

V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac

13 / 27

Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené

14 / 27

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

15 / 27

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

16 / 27

Táto dopravná značka upozorňuje na

Question Image

17 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

18 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

19 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

20 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

21 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

22 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

23 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

24 / 27

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Question Image

25 / 27

Modré vozidlo prejde cez križovatku ako

Question Image

26 / 27

Ako posledné prejde cez križovatku

Question Image

27 / 27

Ako prvé prejde cez križovatku

Question Image

Your score is

0%

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This