19056

TEST 3

1 / 27

Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá

2 / 27

Vozidlom sa rozumie

3 / 27

Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre

4 / 27

V obci na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motorového vozidla používať na jazdu

5 / 27

Ak vodič autobusu mestskej hromadnej dopravy osôb alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu

6 / 27

Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v obci vodiči ostatných vozidiel

7 / 27

Ak sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory, vodič

8 / 27

Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak

9 / 27

Na diaľnici je vodičovi zastavenie a státie

10 / 27

Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a pripevnený, aby

11 / 27

Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

12 / 27

Policajt dáva pokyn na zastavenie vozidla

13 / 27

Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené

14 / 27

Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

15 / 27

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

16 / 27

Táto dopravná značka upozorňuje na

Question Image

17 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

18 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

19 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

20 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

21 / 27

Táto dopravná značka informuje

Question Image

22 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

23 / 27

Tieto dopravné kužele umiestnené v rade za sebou

Question Image

24 / 27

V poradí druhé prejde cez križovatku

Question Image

25 / 27

Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí

Question Image

26 / 27

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Question Image

27 / 27

Ako posledné prejde cez križovatku

Question Image

Your score is

0%

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This