8295

TEST 30

1 / 27

Neohrozením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky

2 / 27

Vodič

3 / 27

Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby sa farebné vyhotovenie a označenie vozidla nedalo zameniť s farebným vyhotovením a označením vozidiel

4 / 27

Pri vchádzaní na električkový koľajový pás a pri jeho prechádzaní vodič

5 / 27

Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde

6 / 27

Pri vchádzaní z pozemku ležiaceho vedľa cesty, areálu s obmedzeným prístupom, oploteného objektu, garáže, obratiska električiek a podobných miest

7 / 27

Vodič vozidla, ktorý je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas núdzového státia, ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky. Vodič je povinný trojuholník umiestniť na okraji vozovky tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, a to vo vzdialenosti najmenej

8 / 27

Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo

9 / 27

Vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

10 / 27

Vozidlo s právom prednostnej jazdy a vozidlo, ktoré sprevádza

11 / 27

Na motocykli sa nesmie prepravovať

12 / 27

Účastník dopravnej nehody je povinný

13 / 27

Hry detí na ceste sú dovolené

14 / 27

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

15 / 27

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

16 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

17 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

18 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

19 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

20 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

21 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

22 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

23 / 27

Táto zábrana vyznačuje

Question Image

24 / 27

Vodič modrého vozidla

Question Image

25 / 27

Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj!" pre

Question Image

26 / 27

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Question Image

27 / 27

Vozidlá prejdú cez križovatku v poradí

Question Image

Your score is

0%

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This