7931

TEST 31

1 / 27

Vodičom sa rozumie

2 / 27

Vodič malého motocykla

3 / 27

Vodič sa nesmie otáčať

4 / 27

Vodič smie zastaviť a stáť

5 / 27

Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

6 / 27

Znamenie dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým

7 / 27

Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je dovolené

8 / 27

Do skupiny vozidiel tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla

9 / 27

V motorovom vozidle smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

10 / 27

Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac

11 / 27

Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla

12 / 27

Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zelenou smerovou šípkou alebo signál s kombinovanými zelenými smerovými šípkami rôznych smerov

13 / 27

Ak sa pri vlečení vozidla použije ako spojnica lano

14 / 27

Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

15 / 27

Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

16 / 27

Táto dopravná značka upozorňuje na

Question Image

17 / 27

Táto dopravná značka upozorňuje na

Question Image

18 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

19 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

20 / 27

Táto dopravná značka označuje

Question Image

21 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

22 / 27

Táto dopravná značka vyznačuje

Question Image

23 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

24 / 27

V poradí druhé prejde cez križovatku

Question Image

25 / 27

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Question Image

26 / 27

Ako posledné prejde cez križovatku

Question Image

27 / 27

V poradí tretie prejde cez križovatku

Question Image

Your score is

0%

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This