7976

TEST 32

1 / 27

Zastavením sa rozumie

2 / 27

Vodič nesmie

3 / 27

Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať

4 / 27

Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť

5 / 27

Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu

6 / 27

Električkový koľajový pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod jej úroveň, alebo ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, smie sa prechádzať

7 / 27

Ak ide vozidlo vo vyhradenom jazdnom pruhu inou rýchlosťou ako ostatné vozidlá idúce rovnakým smerom

8 / 27

Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy

9 / 27

Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť

10 / 27

Prepravované osoby nesmú

11 / 27

Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené len

12 / 27

Účastník dopravnej nehody je povinný

13 / 27

Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

14 / 27

Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

15 / 27

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

16 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

17 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

18 / 27

Táto dopravná značka zakazuje vodičovi

Question Image

19 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

20 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

21 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

22 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

23 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

24 / 27

Vodič modrého vozidla

Question Image

25 / 27

Ako posledné prejde cez križovatku

Question Image

26 / 27

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Question Image

27 / 27

Ako prvé prejde cez križovatku

Question Image

Your score is

0%

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This