8795

TEST 34

1 / 27

Zníženou viditeľnosťou sa rozumie

2 / 27

Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak

3 / 27

Vodič nesmie predchádzať

4 / 27

Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

5 / 27

Vodič, ktorý nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo, je povinný

6 / 27

Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia

7 / 27

Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci

8 / 27

Cyklisti smú jazdiť po ceste

9 / 27

Do pešej zóny je povolený vjazd

10 / 27

Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

11 / 27

Účastníkovi cestnej premávky je zakázané používanie

12 / 27

Ak policajt pri riadení cestnej premávky dáva pokyn vodorovným kývaním ruky cez stred tela, znamená to

13 / 27

Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

14 / 27

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

15 / 27

Prívesy za osobné automobily

16 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

17 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

18 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

19 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

20 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

21 / 27

Táto dopravná značka označuje

Question Image

22 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

23 / 27

Táto dopravná značka označuje

Question Image

24 / 27

V poradí tretie prejde okolo prekážky

Question Image

25 / 27

Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky

Question Image

26 / 27

Ako prvé prejde cez križovatku

Question Image

27 / 27

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Question Image

Your score is

0%

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This