11803

TEST 35

1 / 27

Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj

2 / 27

Neobmedzením sa rozumie povinnosť

3 / 27

Vodič je povinný

4 / 27

Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný

5 / 27

Električka, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy

6 / 27

Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb sú vodiči ostatných vozidiel povinní umožniť vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu, a to znížením rýchlosti jazdy, prípadne i zastavením vozidla

7 / 27

Vodič nesmie zastaviť a stáť na priechode pre chodcov a vo vzdialenosti kratšej ako

8 / 27

Ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný

9 / 27

Motocykel bez postranného vozíka sa

10 / 27

V motorovom vozidle sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

11 / 27

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak

12 / 27

Na diaľnici mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

13 / 27

Osoba so zdravotným postihnutím, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozíka určeného pre ňu, smie používať

14 / 27

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

15 / 27

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

16 / 27

Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená

Question Image

17 / 27

Táto dopravná značka zakazuje

Question Image

18 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

19 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

20 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

21 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

22 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

23 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

24 / 27

Ako posledné prejde cez križovatku

Question Image

25 / 27

Zelené vozidlo vojde do križovatky ako

Question Image

26 / 27

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Question Image

27 / 27

V poradí druhé prejde cez križovatku

Question Image

Your score is

0%

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This