15207

TEST 5

1 / 27

Krajnicou sa rozumie

2 / 27

Chodníkom sa rozumie

3 / 27

Vodič je povinný

4 / 27

Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu

5 / 27

Vodič smie cúvať

6 / 27

Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa

7 / 27

Ak situácia za železničným priecestím nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde, vodič

8 / 27

Vodičovi motorového vozidla je na diaľnici otáčanie a cúvanie

9 / 27

Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy

10 / 27

Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný

11 / 27

Vodič po zastavení vozidla je povinný bezodkladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak

12 / 27

V školskej zóne

13 / 27

Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami

14 / 27

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

15 / 27

Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

16 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

17 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

18 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

19 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

20 / 27

Táto dopravná značka vyznačuje

Question Image

21 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

22 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

23 / 27

Táto dodatková tabuľka umiestnená pod zákazovou značkou

Question Image

24 / 27

Modré vozidlo prejde cez križovatku ako

Question Image

25 / 27

Vodič červeného vozidla smie

Question Image

26 / 27

Ako posledné prejde cez križovatku

Question Image

27 / 27

Ako prvé prejdú cez križovatku

Question Image

Your score is

0%

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This