13963

TEST 6

1 / 27

Motorovým vozidlom sa rozumie

2 / 27

Neohrozením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky

3 / 27

Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas

4 / 27

Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako

5 / 27

Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly smie vodič použiť

6 / 27

Vlečenie motorového vozidla s prívesom je

7 / 27

Vodič motorového vozidla smie na diaľnicu vchádzať a z diaľnice vychádzať

8 / 27

V motorovom vozidle sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do

9 / 27

Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len

10 / 27

Do pešej zóny je povolený vjazd

11 / 27

Pokyny policajta

12 / 27

Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak

13 / 27

Výstražné značky

14 / 27

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M,N,T,C a Ps sú

15 / 27

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

16 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

17 / 27

Táto dopravná značka upozorňuje na

Question Image

18 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

19 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

20 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

21 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

22 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

23 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

24 / 27

Do križovatky vojde zelené vozidlo ako

Question Image

25 / 27

Cez križovatku prejde ako posledné

Question Image

26 / 27

Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí

Question Image

27 / 27

Cez križovatku prejde v poradí druhé

Question Image

Your score is

0%

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This