13245

TEST 7

1 / 27

Nemotorovým vozidlom sa rozumie

2 / 27

Neobmedzením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky

3 / 27

Na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci

4 / 27

Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí

5 / 27

Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu

6 / 27

Vodič sa nesmie otáčať

7 / 27

Vodič smie zastaviť a stáť na

8 / 27

Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu, vodič

9 / 27

Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla v obci vodič smie dávať

10 / 27

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je povinný

11 / 27

Za motorovým vozidlom s prívesom sa

12 / 27

Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so súčasne svietiacim červeným a žltým svetlom „Čakaj!“ povinnosť

13 / 27

Ak náklad na vozidle prečnieva do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený

14 / 27

Činná plocha plášťa pneumatiky na osobnom automobile musí mať po celom obvode a celej šírke vrchného behúňa dezén s hĺbkou dezénových drážok

15 / 27

Prívesy za osobné automobily

16 / 27

Táto dopravná značka upozorňuje na

Question Image

17 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

18 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

19 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

20 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

21 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

22 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

23 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

24 / 27

Modré vozidlo prejde cez križovatku ako

Question Image

25 / 27

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Question Image

26 / 27

Ako prvé prejde cez križovatku

Question Image

27 / 27

V poradí druhé prejde cez križovatku

Question Image

Your score is

0%

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This