12065

TEST 8

1 / 27

Neobmedzením sa rozumie povinnosť

2 / 27

Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť

3 / 27

Prevádzkovateľ nesmie zveriť vedenie vozidla osobe

4 / 27

Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, alebo pri obchádzaní prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy

5 / 27

Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa

6 / 27

Pri zastavení a státí, vodič je povinný

7 / 27

Ak je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo, alebo ak je počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie, vodič

8 / 27

Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak

9 / 27

Vodič vozidla označeného ako vozidlo lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať

10 / 27

Účastník dopravnej nehody je

11 / 27

Chodec

12 / 27

V obytnej zóne a pešej zóne je státie vozidiel

13 / 27

Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami

14 / 27

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

15 / 27

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

16 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

17 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

18 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

19 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

20 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

21 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

22 / 27

Táto dopravná značka vyznačuje

Question Image

23 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

24 / 27

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Question Image

25 / 27

V poradí druhé prejde okolo prekážky

Question Image

26 / 27

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Question Image

27 / 27

Ako posledné prejde cez križovatku

Question Image

Your score is

0%

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This