11040

TEST 9

1 / 27

Električkovým koľajovým pásom sa rozumie

2 / 27

Zníženou viditeľnosťou sa rozumie

3 / 27

Predchádza sa

4 / 27

Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

5 / 27

Vozidlo vchádzajúce na cestu musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo

6 / 27

Vodič nesmie zastaviť a stáť

7 / 27

Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka, na náklady jeho prevádzkovateľa, ak

8 / 27

Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

9 / 27

V školskej zóne

10 / 27

Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici

11 / 27

Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami

12 / 27

Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zeleným plným kruhovým svetlom "voľno"

13 / 27

Hry detí na ceste sú dovolené

14 / 27

Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

15 / 27

Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

16 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

17 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

18 / 27

Táto dopravná značka zakazuje vodičovi

Question Image

19 / 27

Táto dopravná značka znamená

Question Image

20 / 27

Táto dopravný značka označuje

Question Image

21 / 27

Táto dopravná značka

Question Image

22 / 27

Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje

Question Image

23 / 27

Táto dopravná značka informuje o

Question Image

24 / 27

V poradí druhé prejde cez križovatku

Question Image

25 / 27

Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj" pre

Question Image

26 / 27

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Question Image

27 / 27

Ako prvé prejde cez križovatku

Question Image

Your score is

0%

Kontakt

Francisciho 3288/35 , 058 01 Poprad (vedľa OC Forum)

TEL: +421 905 709 576 

EMAIL: info@autoskolapavuk.sk

Pin It on Pinterest

Share This